Kavel bouwrijp maken

Tijdens dit project hebben we een kavel bouwrijp gemaakt in Nieuwkoop. We hebben hiervoor diverse grondwerkzaamheden uitgevoerd, waaronder het uitgraven van grond en het aanleggen van riolering.

  • Home
  • Projecten
  • Kavel bouwrijp maken

Bouwrijp maken kavel in Nieuwkoop

Voor een nieuwbouwproject in Nieuwkoop hebben we de grond van een kavel bouwrijp gemaakt. Bouwrijp maken betekent eigenlijk dat de grond van de kavel gereed is om te starten met bouwen. Er moeten bijvoorbeeld voorbereidingen worden getroffen voor nutsvoorzieningen, de grond moet schoon zijn en verontreinigde grond moet afgevoerd worden. Vaak moet er ook grond worden uitgegraven om bijvoorbeeld ruimte te maken voor de juiste fundering. De werkzaamheden die wij hiervoor uitvoeren valt ook wel onder grondwerk.

Nieuwbouwgrond bouwrijp maken

Koot neemt vaak werk aan voor projectontwikkelaars die voor nieuwbouwprojecten de grond bouwrijp willen laten maken. In Nieuwkoop hebben we een dergelijk project uitgevoerd en onder andere de bestrating naar de woningen aangelegd, riolering aangelegd, keerwanden geplaatst, en de hemelwaterafvoer geregeld.

Bouwrijp maken zelfbouw perceel

Tegenwoordig worden er steeds meer losse kavels verkocht waarop de kopers dan zelf kunnen gaan bouwen, al dan niet samen met een uitvoerder of aannemer. Zelfbouw vereist een goede en vaak langdurige voorbereiding, waaronder het bouwrijp laten maken van de kavel of het perceel. Voordat er überhaupt gebouwd kan gaan worden, moet het perceel ook bereikbaar worden gemaakt voor bijvoorbeeld bouwverkeer. Dat is ook een van de werkzaamheden die wij verstaan onder het bouwrijp maken van een kavel. Wij zorgen er voor dat ook jouw zelfbouwproject soepel kan starten met een bouwrijp kavel. 

Heb je vragen over de kosten of prijs van het bouwrijp maken van grond? Neem contact met ons op zodat we je wensen kunnen bespreken en een goede inschatting van de kosten kunnen maken.